ผลงาน-01

 

กุญแจลิ้นชัก ZABLEY

          กุญแจลิ้นชัก จัดระบบมาสเตอร์คีย์ 24:1 คือ จัดเป็นแม่กุญแจลิ้นชัก ZABLAY 24ตัว(โดยมีจะมีกุญแจประจำตัวทั้ง 24 ตัว) ต่อ 1 ดอกมาสเตอร์คีย์ โดยดอกมาสเตอร์นี้ สามารถไขเปิดได้ทั้ง 24 ตัวนี้

 

          กุญแจลิ้นชัก (ZABLEY) นี้ได้ผลิตขึ้นจากวัสดุที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด 

       ตัวเรือนภายนอก ผลิตจากซิงค์เกรดเอ ที่ในเวลาที่ใช้งานนานๆ จะไม่มีการบวมและแตกกร้าวเกิดขึ้น

       ไส้ภายใน ผลิตจากทองเหลืองที่มีผิวมัน ทำให้มีความลื่นและไม่เป็นสนิม

       ส่วนตัวลูกกุญแจเป็นแบบพิเศษหายก็อปปี้ได้ยากมากยังรวมถึงการที่จะตัดฟันกุญแจนั้นจะเป็นต้องใช้เครื่องที่มีความแม่นยำสูงโดยจะต้องมีค่า error +_ ไม่เกิน 0.2 มิล เป็นอย่างน้อย 

       ดังนั้นทำให้ กุญแจลิ้นชัก ZABLEY มีความคงทนและปลอดภัยสูง