ระบบMasterkey ขนาดกลาง

กุญแจระบบ Masterkey
กุญแจลูกบิดประตูห้อง จำนวน 30 ตัวต่อ 1
โดยจัดระบบ Masterkey ที่แม่กุญแจลูกบิดจะมีลูกกุญแจประจำตัว ที่ไม่สามรถไขแทนกันได้ และได้ จัดดอก Masterkey ที่สามารถไขได้ทั้ง 30 ตัวต่อ
ระบบMasterkey ขนาดกลางนี้ เหมาะกับ อาคาร สำนักงาน หอพัก และ คอนโด ที่ทำให้การดูแลรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้น
ระบบกลไกภายในตัวแม่กุญแจ